Per financiacions i dades bàsiques,  poseu-vos en contacte amb nosaltres

Cal enviar còpia de DNI i de les tres últimes nòmines; a més és necessari un número de compte corrent per domiciliar els pagaments

En cas d'autònoms necessitem còpia de l'últim rebut dels autònoms pagat i de la declaració de la renda. En cas que aquest disposi de nòmina pròpia, ens serà necessària còpia d'aquesta.

Envieu-nos la documentació descrita al nostre e-mail flixmotor@yahoo.es